Regulamin

REGULAMIN - WARUNKI SPRZEDAŻY W FIRMIE BASTA Barczyk i Wspólnicy sp. z o.o. 
---
Hurtownia internetowa e-BASTA prowadzona jest przez firmę BASTA Barczyk i Wspólnicy sp. z o.o., Os. Piastów 56B, 31-625 Kraków, NIP: 6783183148
---
Panel hurtowy e-BASTA umożliwia klientom składanie zamówień za pośrednictwem internetu. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez BASTA Barczyk i Wspólnicy sp. z o.o. danych osobowych Kupującego, do celów związanych z realizacją zamówienia.
Złożone zamówienie stanowi umowę kupna - sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

I. Zasady zamawiania i realizacji zamówień


1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem panelu hurtowego e-BASTA, e-mailem  lub faksem pod numerem 32 2931893
2. Klientami panelu hurtowego e-BASTA mogą być wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807 z późn. zm.), które zarejestrowały się na platformie, i zostały zaakceptowane przez pracownika  BASTA Barczyk i Wspólnicy sp. z o.o. 
3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć dodanie do „koszyka” produktów z oferty e-BASTA oraz wypełnienie "formularza zamówienia" zgodnie z informacjami podanymi w w/w formularzu.
4. Zgodnie z procedurami ISO zamówienia należy składać w formie pisemnej za pośrednictwem panelu hurtowego e-BASTA, e-mail-em lub faksem
5. Wkrótce po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą e-mailową informację o przyjęciu zamówienia (zestawienie wybranych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki/odbioru). W razie braku otrzymania takiej informacji, Klient powinien skontaktować się z BASTA Barczyk i Wspólnicy sp. z o.o. drogą telefoniczną lub mailową.
6. Płatności za zamówione produkty można dokonać gotówką, przelewem na konto BASTA Barczyk i Wspólnicy sp. z o.o. lub w szczególnych wypadkach „za pobraniem” (przesyłka płatna gotówką przy odbiorze u klienta).
7. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - w chwili otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia;
w przypadku płatności przelewem - w chwili wpłynięcia środków pieniężnych na rachunek Sprzedawcy;
w przypadku korzystania z kredytu kupieckiego wg ustalonych warunków
8. BASTA Barczyk i Wspólnicy sp. z o.o. zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania, w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia.
9. W przypadku zamówień wysyłanych poza granice Polski, warunki płatności ustalane są indywidualnie.
10. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia, nie zostanie uregulowana płatność, BASTA Barczyk i Wspólnicy sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówienia.
11. W przypadku niedostępności części produktów w zamówieniu, Klient informowany jest o stanie zamówienia. Może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie części lub całości zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 3 dni ze strony Kupującego, sklep zastrzega sobie możliwość wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia.
12. W przypadku zamówienia zapłaconego, gdy BASTA Barczyk i Wspólnicy sp. z o.o. nie jest w stanie zrealizować zamówienia w całości, BASTA Barczyk i Wspólnicy sp. z o.o. informuje o tym fakcie. W przypadku rezygnacji z brakującej pozycji lub z całego zamówienia, BASTA Barczyk i Wspólnicy sp. z o.o. zwraca przedpłatę na podane przez klienta konto bankowe.
13. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. W przypadku wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży, BASTA Barczyk i Wspólnicy sp. z o.o. zastrzega sobie prawo korekty i wysłania niepełnego zamówienia bądź anulowania zamówienia.
14. Do każdego zamówienia wystawiana jest Faktura VAT.
15. Klient może anulować złożone zamówienie e-mailowo lub faksem do momentu zmiany statusu zamówienia na "Zrealizowano".

II. Wysyłka i zapłata

1. Towary zamówione w panelu hurtowym e-BASTA dostarczamy jest za pośrednictwem firmy spedycyjnej, transportem własnym lub wydawana jest bezpośrednio z magazynu własnego.
2. e-BASTA nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez firmę spedycyjną, a także za uszkodzenia przesyłki powstałe na skutek działania firmy spedycyjnej. Klient jest zobowiązany sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru, w obecności pracownika firmy spedycyjnej, niezwłocznie zgłosić stosowną reklamację do firmy przewozowej oraz poinformować o tym fakcie BASTA Barczyk i Wspólnicy sp. z o.o. pisemnie, e-mailem lub faksem. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
3. Koszt dostarczenia zamówionego towaru są naliczane indywidualnie do każdego zamówienia.
4. W dniu wysyłki zamówienia Klient jest informowany o tym fakcie e-mailowo.
5. Niezgodności w zamówieniu:
- w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego towaru z zamówieniem klient ma prawo złożyć reklamację. Reklamacje prosimy składać pisemnie za pośrednictwem poczty e-mail lub faksem.
- w przypadku uwzględnienia reklamacji BASTA Barczyk i Wspólnicy sp. z o.o. wymieni wadliwe produkty na wolne od wad, uzupełni braki lub przyjmie zwrot.
- reklamacja zostanie w razie konieczności potwierdzona fakturą korygującą.

III. Zwrot towarów

BASTA Barczyk i Wspólnicy sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu sprzedanych towarów. W szczególnych przypadkach BASTA Barczyk i Wspólnicy sp. z o.o. dopuszcza przyjęcie zwrotu towaru po indywidualnym rozpatrzeniu sprawy przez dział sprzedaży. Zwracany towar nie może być w stanie pogorszonym oraz musi posiadać oryginalne i nie uszkodzone opakowane. Wyklucza się możliwość zwrotu lub wymiany produktów sprowadzanych lub wykonanych na indywidualne zamówienie Kupującego, oraz tych, których wartość nie przekracza kwoty 100 zł netto. Pieniądze zostaną wpłacone na rachunek Kupującego w terminie 14 dni od daty przyjęcia zwrotu pomniejszone o koszty manipulacyjne m.in. koszt transportu, pakowania, itp.

IV. Pozostałe ustalenia

1. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Zgodnie z tą ustawą, Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania, o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
2. BASTA Barczyk i Wspólnicy sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.
3. Pomimo dołożenia wszelkich starań, by zamieszczone w panelu hurtowym e-BASTA opisy produktów były zgodne ze stanem faktycznym, nie gwarantujemy, że nie zawierają błędów lub braków, które nie mogą stanowić podstawy do roszczeń. Dlatego w razie jakichkolwiek wątpliwości, prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt telefoniczny, mailowy lub faksem.
4. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem, stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.