BASTA wprowadza opłatę recyklingową za opakowania foliowe.

01
sie 2018
Szanowni Państwo,
 
w związku z nowelizacją w listopadzie 2017 r. ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi nakłada ona na sprzedawców toreb służących do pakowania zakupów (zwanych dalej reklamówkami) obowiązek pobierania od nabywcy tzw. opłaty recyklingowej.
 
Opłata ta:
 
- obowiązuje od 1 stycznia 2018 r. 
- jest pobierana od każdej sprzedanej w celu spakowania zakupów lekkiej torby na zakupy o grubości tworzywa między 15 a 50 mikrometrów
- obowiązek pobrania opłaty występuje także w sytuacji, gdy sprzedawca wydaje reklamówki bezpłatnie
- nie jest pobierana, jeśli reklamówka nabywana jest w celu dalszej odsprzedaży np. sprzedaż hurtowa
- wchodzi do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług,
- ma stawkę określoną w drodze rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska w chwili publikacji to 0,20zł
- stanowi dochód budżetu państwa i jest rozliczana w ujęciu rocznym, a jej zapłata następuję do 15 marca kolejnego roku, czyli pierwszych wpłat należy dokonać do 15 marca 2019 r.
- stanowi dla sprzedawcy przychód w chwili jej pobrania
- stanowi dla sprzedawcy koszt pod warunkiem uiszczenia jej do budżetu państwa
- nie podlega obowiązkowi prowadzenia żadnej dodatkowej ewidencji ani składania deklaracji
 
Za niepobieranie opłaty ustawodawca przewidział karę w wysokości od 500 do 20000 zł.
 
W związku z obowiązkiem wprowadzenia opłaty recyklingowej do wszystkich zamówień, do przygotowania których wystąpiła konieczność wykorzystania opakowań foliowych objętych obowiązkiem uiszczenia opłaty recyklingowej będziemy zmuszeni doliczać opłatę recyklingową w kwocie 0,20 PLN/netto za każdego wykorzystane opakowanie foliowe (torebki).
 
Opłata recyklingowa zostanie obliczona po kompletacji zamówienia i dołączona do faktury końcowej.
 
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży przed złożeniem zamówienia.